Strona Główna

Historia parafii

Galeria

Z życia parafii

Kancelaria

Duszpasterze

Grupy
Z dziejów parafii i budowy kościoła
Chrystus powierzając z krzyża Maryję jako naszą Matkę, pragnął abyśmy swoje życie tu na ziemi przeżywali razem z Nią. Aby to Ona, Maryja była Pośredniczką łask między swymi dziećmi, a Wszechmocnym Bogiem. Są miejsca na ziemi, które nieustannie tę prawdę nam przypominają, abyśmy nie zagubili się w sprawach doczesnych i nie zbłądzili z drogi prowadzącej do domu Ojca. Do takich miejsc z pewnością należy znajdująca się w Piasecznie Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, której od roku 1996 przewodzi budowniczy kościoła i proboszcz parafii ks. prałat Zbigniew Pruchnicki.

Zamiar stworzenia nowego ośrodka duszpasterskiego w Piasecznie sięga roku 1990, a dekret erekcyjny parafii pochodzi z czerwca 1993 roku. Nowa parafia została wydzielona z parafii św. Anny w Piasecznie i objęła swoją posługą również powstające nowe osiedle Słowicza. Początkowo wierni gromadzili się na modlitwie w tymczasowej kaplicy, a w pierwszą sobotę lipca 1998 roku rozpoczęli trud budowy nowej świątyni.

Projektantem kościoła został inż. Aleksy Dworczak, zaś konstruktorami inż. Janusz Frey i inż. Tadeusz Gąsecki. Wmurowania kamienia węgielnego wyjętego z fundamentów Jasnej Góry i poświęconego przez Ojca św. Jana Pawła II dokonali 16 maja 1999 roku Biskup Marian Duś i Biskup Tadeusz Pikus, sufragani warszawscy.

Biskup Marian Duś dokonał również poświęcenia dzwonów podczas Rezurekcji Wielkanocnej Jubileuszowego 2000 roku. Dzwony odlane przez Firmę Felczyńskich w Przemyślu noszą imiona: Jezus Chrystus wczoraj dziś i na wieki oraz Maryja Pośredniczka Wszelkich Łask. Dzwony zostały umieszczone w 40 metrowej wieży kościoła zwieńczonej kopułą w kształcie korony z krzyżem, symbolizującą Maryję stojącą pod krzyżem swojego Syna, Jezusa. Budowę kościoła zakończono we wrześniu 2001 roku, a w pierwszą sobotę października tegoż roku została odprawiona pierwsza Msza św. Następnego dnia, 7 października 2001 roku Józef Kard. Glemp, Prymas Polski podczas uroczystej Mszy św. transmitowanej przez Telewizję Polską dokonał uroczystego poświęcenia nowej świątyni.

Wewnątrz kościoła, w prezbiterium, przykuwa uwagę obraz Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask patronki kościoła, namalowany przez artystę malarza Mariusza Grądmanna. Jest on wkomponowany w wystrój ściany głównej prezbiterium, na której można zobaczyć rzeźby Aniołów podtrzymujących obraz Maryi Pośredniczki Wszelkich Łask i unoszących go w chwale i uwielbieniu. Całej tej scenie towarzyszą płaskorzeźby chórów anielskich oraz dwa Anioły unoszące koronę dla Królowej Nieba i Ziemi.

Tabernakulum jest umiejscowione w centrum ściany głównej prezbiterium i swoim kształtem przypomina płomień ognia, który symbolizuje ogień miłości Bożej do każdego człowieka objawionej w ofierze Jezusa Chrystusa i osobie Maryi, Matki Bożej.

W centralnej części prezbiterium znajduje się marmurowy ołtarz u podstawy którego znajduje się stągwia, przypominająca o pierwszym cudzie Jezusa w Kanie Galilejskiej, a także lilia, symbol czystości składanej na nim ofiary i Dziewictwa Najświętszej Maryi Panny. Z ołtarzem komponuje ambona, której kształt również nawiązuje do kwiatu lilii oraz stągwi, z której wypływa życiodajny zdrój Słowa Bożego.

Posadzka kościoła wykonana jest z włoskiego granitu, a przez środek prowadzi granitowy dywan ozdobiony liliami, które przypominając o Maryi jednocześnie ukazują Jej rolę jako Pośredniczki Wszelkich Łask i Tej, która do Boga prowadzi.

Po prawej stronie prezbiterium, patrząc od wejścia do świątyni, znajduje się ołtarz Miłosierdzia Bożego z obrazem Jezusa Miłosiernego w centrum i obrazem św. Faustyny po lewej stronie. Po stronie lewej umiejscowiona jest kaplica Krzyża Świętego, miejsce adoracji, służące ciszą i skupieniem do prywatnej modlitwy. W nawach kościoła znajdują się dwa ołtarze boczne: św. Jana Pawła II i św. o. Pio, przy którym umieszczono relikwie tego świętego.

Wystrój ołtarzy bocznych nawiązuje do wystroju ściany głównej prezbiterium, nie tylko kształtem i sposobem wykonania ale także kolorystyką i ozdobnymi ornamentami. Tą samą techniką została wykonana Droga Krzyżowa wzdłuż ścian świątyni. Stacje w subtelny sposób są ze sobą połączone, a jednocześnie przedstawiają odrębne wydarzenia zbawcze z ostatniej drogi Chrystusa na Golgotę. Wykonawcami wystroju wnętrza, włoską techniką graffito, są artyści: Tomasz Morek i Artur Wyszecki, a autorem obrazów w ołtarzach bocznych artysta malarz Witold Bulik.

Całość wystroju wnętrza świątyni dopełniają witraże. W 52 oknach świątyni zostały umieszczone symbole poszczególnych wezwań Litanii Loretańskiej do NMP. Witraże zostały wykonane przez Firmę Vicon z Gdyni i swoją kolorystyką znacząco wpływają na wystrój nie tylko wewnętrznej części kościoła, ale także jego strony zewnętrznej.

Wiosną 2006 roku zakupiono 34 ławki dębowe do nawy głównej kościoła oraz 4 konfesjonały stałe. Na głównej ścianie chóru umieszczono prospekt organowy. W uroczystość odpustową 7 października 2006 roku Józef kard. Glemp Prymas Polski w asyście bpa Mariana Dusia konsekrował nową świątynię.

Uroczystość konsekracji naszej świątyni nie zakończyła jednak troski o jej piękno, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. W kolejnym 2007 roku zaprojektowano i wykonano nasadzenia drzew i krzewów na przykościelnym placu. Za rok kościół i budynki przykościelne zostały pokryte blacho-dachówką firmy Prószyński.

W roku 2009 odnowiono całe wnętrze kościoła, a w kasetonach głównej nawy umieszczone zostały ewangeliczne sceny z życia Matki Najświętszej. Zaczynając od prawej strony prezbiterium są to: scena Zwiastowania NMP, Nawiedzenia św. Elżbiety, Bożego Narodzenia, pokłonu Trzech Mędrców, Ofiarowania w świątyni, Odnalezienia w świątyni, Cudu w Kanie Galilejskiej, ukrzyżowania, Zesłania Ducha Świętego i Wniebowzięcia. Również balustrada chóru zyskała nowy wygląd i ozdobiona została chórem anielskim. Wykonane w tej samej technice przez artystę Tomasza Morka dopełniły całości wystroju ścian Kościoła.

Także kaplica krzyża, jeszcze w tym samym roku, poprzez nowe witraże zyskała niepowtarzalny klimat. Wyjątkowe w swym zamyśle przedstawiają wielkich czcicieli Maryi, obok czczonych przez nich wizerunków Matki Najświętszej. I tak patrząc od ściany głównej kaplicy są to: św. Józef Oblubieniec NMP, św. Bernard z Clairvaux, św. Ludwik Grignon de Montfort, św. Maksymilian Kolbe i sł. B. Kard. Stefan Wyszyński.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2010 roku nastąpiło uroczyste wprowadzenie relikwii św. s. Faustyny, która swą cichą obecnością pociąga coraz liczniejsze grono czcicieli. Z kolei w letnie miesiące tegoż roku nasza świątynia zyskała nową elewacją poprzez otynkowanie i pomalowanie. Odtąd na mapie naszego miasta widnieje jej piękna, żółto-biało-brązowa bryła z różańcową rozetą wokół figury Niepokalanej na frontonie i subtelnymi zdobieniami nad drzwiami wejściowymi w krużgankach.

Rok 2011 obok gruntowna renowacji Bożonarodzeniowej ruchomej szopki przyniósł trudne doświadczenia. Po obfitych opadach i wichurach uszkodzony został dach kościoła, a część mieszkalna i administracyjna trzykrotnie zalana. Koniecznością zatem stała się budowa przepompowni, uszczelnienie ław fundamentowych oraz wykonanie dodatkowej izolację fundamentów budynku kościoła.

Rozwój kultu i stale rosnąca liczba czcicieli stała się inspiracją dla sprowadzenia do naszej świątyni relikwii krwi św. Jan Pawła II. W doroczną uroczystość opustową 2012 roku dokonano ich instalacji w ołtarzu bocznym, przy już obecnym obrazie Papieża Polaka.

W liczne wydarzenia obfitował również rok 2013. Wiosną została ułożona granitowa posadzka w zakrystiach, kancelarii i na całym zapleczu kościoła. Szczególnego wsparcia wymagały również tereny zielone, stąd we wrześniu zainstalowane zostało automatyczne nawadnianie i zraszanie. Tak by założenia ogrodowe wciąż zachwycały pięknem różnorodności, ilością jak i wielością form. I choć przykościelne zieleńce budzą zachwyt przez cały rok, to ich niezwykłość szczególnie zauważalna jest wiosną, gdy krzewy i kwiaty rozkwitają oraz jesienią gdy liście drzew przebarwiają się niezliczoną ilością kolorów. Na zakończenie roku w listopadzie gościliśmy peregrynującą po Polsce Figurę św. Michała Archanioła z Gargano.

Wyjątkowym czasem dla naszej młodej wspólnoty parafialnej było Nawiedzenie Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, które przeżywaliśmy w uroczystość Matki Bożej Różańcowej 7 października 2014 roku. Na pamiątkę tegoż wydarzenia na placu kościelnym został ustawiony witraż z wizerunkiem Królowej Polski i hasłem pod jakim przebiegło nawiedzenie: Odnowić śluby nasze chcemy Maryjo. Szczególna była również Pasterka tegoż roku, której przewodniczył Metropolita Warszawski Kard. Kazimierz Nycz. Natomiast gościem uroczystości odpustowej 2015 roku był generał zakonu paulinów o. Arnold Chrapkowski.

Rok 2016 zapisał się w historii naszej parafii równie bogato jak lata poprzednie. Wiosną zamiast płyt betonowych, które od czasów prowizorycznej kaplicy leżały na terenie od strony ul. Słowiczej przy kapliczce Matki Bożej Fatimskiej, zostało ułożone 350 m2 kostki, która utworzyła jedną całość z kostką już wcześniej leżącą wokół kościoła. W lipcu natomiast z racji Światowych Dni Młodzieży, które odbywały się w Krakowie, gościliśmy przez tydzień w naszej parafii grupę młodzieży z Tanzanii.

Latem 2017 roku ze względu na stan techniczny i powstałe zagrożenie bezpieczeństwa koniecznym okazało się usunięcie misyjnego krzyża stojącego na przykościelnym placu. Nowy 10 metrowy krzyż misyjny poświęcił w uroczystość odpustową 7 października bp Rafał Markowski.

Szczególnym charyzmatem naszej parafii pozostaje niezmiennie pobożność maryjna. Za wzorem wielkich czciciel Matki Najświętszej także i my polecamy się Jej matczynej opiece i orędownictwu. W tutejszej parafii uroczyście odprawiane są nowenny pierwszych sobót miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej połączone z indywidualnym błogosławieństwem, oraz codzienne nabożeństwa różańcowe.

Dzieła same mówią za siebie, tak więc ta nowa świątynia jest szczególnym znakiem wiary i miłości do Boga i Matki Jego Syna.